0

0

Prova de lectura. Fes un clic en el número: [piecdesmit pieci]

31

[trenta-u]

31

[trenta-u]

31

[trenta-u]

72

[setanta-dos]

72

[setanta-dos]

72

[setanta-dos]

74

[setanta-quatre]

74

[setanta-quatre]

74

[setanta-quatre]

55

[cinquanta-cinc]

55

[cinquanta-cinc]

55

[cinquanta-cinc]

-
31
[trīsdesmit viens]
[trenta-u]
-
72
[septiņdesmit divi]
[setanta-dos]
-
74
[septiņdesmit četri]
[setanta-quatre]
-
55
[piecdesmit pieci]
[cinquanta-cinc]