0

0

Prova de lectura. Fes un clic en el número: [सतरा] [Satarā]

९९

[noranta-nou]

९९

[noranta-nou]

९९

[noranta-nou]

[dos] / [dues]

[dos] / [dues]

[dos] / [dues]

१७

[disset]

१७

[disset]

१७

[disset]

[cinc]

[cinc]

[cinc]

-
९९
[नव्याण्णव]
[Navyāṇṇava]
[noranta-nou]
-

[दोन]
[Dōna]
[dos] / [dues]
-
१७
[सतरा]
[Satarā]
[disset]
-

[पाच]
[Pāca]
[cinc]