0

0

Prova de lectura. Fes un clic en el número: [dertien]

13

[tretze]

13

[tretze]

13

[tretze]

65

[seixanta-cinc]

65

[seixanta-cinc]

65

[seixanta-cinc]

4

[quatre]

4

[quatre]

4

[quatre]

53

[cinquanta-tres]

53

[cinquanta-tres]

53

[cinquanta-tres]

-
13
[dertien]
[tretze]
-
65
[vijfenzestig]
[seixanta-cinc]
-
4
[vier]
[quatre]
-
53
[drieënvijftig]
[cinquanta-tres]