0

0

Prova de lectura. Fes un clic en el número: [negenennegentig]

48

[quaranta-vuit]

48

[quaranta-vuit]

48

[quaranta-vuit]

25

[vint-i-cinc]

25

[vint-i-cinc]

25

[vint-i-cinc]

64

[seixanta-quatre]

64

[seixanta-quatre]

64

[seixanta-quatre]

99

[noranta-nou]

99

[noranta-nou]

99

[noranta-nou]

-
48
[achtenveertig]
[quaranta-vuit]
-
25
[vijfentwintig]
[vint-i-cinc]
-
64
[vierenzestig]
[seixanta-quatre]
-
99
[negenennegentig]
[noranta-nou]