0

0

Prova de lectura. Fes un clic en el número: [şaptezeci şi unu]

34

[trenta-quatre]

34

[trenta-quatre]

34

[trenta-quatre]

71

[setanta]

71

[setanta]

71

[setanta]

18

[divuit]

18

[divuit]

18

[divuit]

87

[vuitanta-set]

87

[vuitanta-set]

87

[vuitanta-set]

-
34
[treizeci şi patru]
[trenta-quatre]
-
71
[şaptezeci şi unu]
[setanta]
-
18
[optsprezece]
[divuit]
-
87
[optzeci şi şapte]
[vuitanta-set]