0

0

Prova de lectura. Fes un clic en el número: [sedemdesiatštyri]

74

[setanta-quatre]

74

[setanta-quatre]

74

[setanta-quatre]

66

[seixanta-sis]

66

[seixanta-sis]

66

[seixanta-sis]

12

[dotze]

12

[dotze]

12

[dotze]

64

[seixanta-quatre]

64

[seixanta-quatre]

64

[seixanta-quatre]

-
74
[sedemdesiatštyri]
[setanta-quatre]
-
66
[šesťdesiatšesť]
[seixanta-sis]
-
12
[dvanásť]
[dotze]
-
64
[šesťdesiatštyri]
[seixanta-quatre]