0

0

Prova de lectura. Fes un clic en el número: [devetindevetdeset]

12

[dotze]

12

[dotze]

12

[dotze]

36

[trenta-sis]

36

[trenta-sis]

36

[trenta-sis]

19

[dinou]

19

[dinou]

19

[dinou]

99

[noranta-nou]

99

[noranta-nou]

99

[noranta-nou]

-
12
[dvanajst]
[dotze]
-
36
[šestintrideset]
[trenta-sis]
-
19
[devetnajst]
[dinou]
-
99
[devetindevetdeset]
[noranta-nou]