0

0

Test čtení. Klikněte na číslo: [tien]

19

[devatenáct]

19

[devatenáct]

19

[devatenáct]

10

[deset]

10

[deset]

10

[deset]

9

[devět]

9

[devět]

9

[devět]

58

[padesát osm]

58

[padesát osm]

58

[padesát osm]

-
19
[negentien]
[devatenáct]
-
10
[tien]
[deset]
-
9
[negen]
[devět]
-
58
[achtenvijftig]
[padesát osm]