0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [тIокIищрэ хырэ] [tIokIishhrje hyrje]

66

[εξήντα έξι]

66

[εξήντα έξι]

66

[εξήντα έξι]

32

[τριάντα δύο]

32

[τριάντα δύο]

32

[τριάντα δύο]

88

[ογδόντα οκτώ]

88

[ογδόντα οκτώ]

88

[ογδόντα οκτώ]

18

[δεκαοκτώ]

18

[δεκαοκτώ]

18

[δεκαοκτώ]

-
66
[тIокIищрэ хырэ]
[tIokIishhrje hyrje]
[εξήντα έξι]
[exḗnta éxi]
-
32
[щэкIырэ тIурэ]
[shhjekIyrje tIurje]
[τριάντα δύο]
[triánta dýo]
-
88
[тIокIиплIырэ ирэ]
[tIokIiplIyrje irje]
[ογδόντα οκτώ]
[ogdónta oktṓ]
-
18
[пшIыкIуи]
[pshIykIui]
[δεκαοκτώ]
[dekaoktṓ]