0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [vyftien]

15

[δεκαπέντε]

15

[δεκαπέντε]

15

[δεκαπέντε]

82

[ογδόντα δύο]

82

[ογδόντα δύο]

82

[ογδόντα δύο]

93

[ενενήντα τρία]

93

[ενενήντα τρία]

93

[ενενήντα τρία]

49

[σαράντα εννέα]

49

[σαράντα εννέα]

49

[σαράντα εννέα]

-
15
[vyftien]
[δεκαπέντε]
[dekapénte]
-
82
[twee en tagtig]
[ογδόντα δύο]
[ogdónta dýo]
-
93
[drie en negentig]
[ενενήντα τρία]
[enenḗnta tría]
-
49
[nege en veertig]
[σαράντα εννέα]
[saránta ennéa]