0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [agt en tagtig]

10

[δέκα]

10

[δέκα]

10

[δέκα]

45

[σαράντα πέντε]

45

[σαράντα πέντε]

45

[σαράντα πέντε]

88

[ογδόντα οκτώ]

88

[ογδόντα οκτώ]

88

[ογδόντα οκτώ]

76

[εβδομήντα έξι]

76

[εβδομήντα έξι]

76

[εβδομήντα έξι]

-
10
[tien]
[δέκα]
[déka]
-
45
[vyf en veertig]
[σαράντα πέντε]
[saránta pénte]
-
88
[agt en tagtig]
[ογδόντα οκτώ]
[ogdónta oktṓ]
-
76
[ses en sewentig]
[εβδομήντα έξι]
[ebdomḗnta éxi]