0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [ስልሳ] [silisa]

30

[τριάντα]

30

[τριάντα]

30

[τριάντα]

50

[πενήντα]

50

[πενήντα]

50

[πενήντα]

3

[τρία]

3

[τρία]

3

[τρία]

60

[εξήντα]

60

[εξήντα]

60

[εξήντα]

-
30
[ሰላሳ]
[selasa]
[τριάντα]
[triánta]
-
50
[ሃምሳ]
[hamisa]
[πενήντα]
[penḗnta]
-
3
[ሶስት]
[sositi]
[τρία]
[tría]
-
60
[ስልሳ]
[silisa]
[εξήντα]
[exḗnta]