0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [تسعة وثمانون]‬ [tsieat wathamanun]

‫54

[πενήντα τέσσερα]

‫54

[πενήντα τέσσερα]

‫54

[πενήντα τέσσερα]

‫89

[ογδόντα εννέα]

‫89

[ογδόντα εννέα]

‫89

[ογδόντα εννέα]

‫58

[πενήντα οκτώ]

‫58

[πενήντα οκτώ]

‫58

[πενήντα οκτώ]

‫41

[σαράντα ένα]

‫41

[σαράντα ένα]

‫41

[σαράντα ένα]

-
‫54
[أربعة وخمسون]‬
[arabeat wakhamsuna]
[πενήντα τέσσερα]
[penḗnta téssera]
-
‫89
[تسعة وثمانون]‬
[tsieat wathamanun]
[ογδόντα εννέα]
[ogdónta ennéa]
-
‫58
[ثمانية وخمسون]‬
[thmanyat wakhamsuna]
[πενήντα οκτώ]
[penḗnta oktṓ]
-
‫41
[واحد وأربعون]‬
[wahd wa'arbaeuna]
[σαράντα ένα]
[saránta éna]