0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [деветдесет и две] [devetdeset i dve]

15

[δεκαπέντε]

15

[δεκαπέντε]

15

[δεκαπέντε]

92

[ενενήντα δύο]

92

[ενενήντα δύο]

92

[ενενήντα δύο]

93

[ενενήντα τρία]

93

[ενενήντα τρία]

93

[ενενήντα τρία]

81

[ογδόντα ένα]

81

[ογδόντα ένα]

81

[ογδόντα ένα]

-
15
[петнайсет]
[petnayset]
[δεκαπέντε]
[dekapénte]
-
92
[деветдесет и две]
[devetdeset i dve]
[ενενήντα δύο]
[enenḗnta dýo]
-
93
[деветдесет и три]
[devetdeset i tri]
[ενενήντα τρία]
[enenḗnta tría]
-
81
[осемдесет и едно]
[osemdeset i yedno]
[ογδόντα ένα]
[ogdónta éna]