0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [অষ্টাশি] [aṣṭāśi]

৮১

[ογδόντα ένα]

৮১

[ογδόντα ένα]

৮১

[ογδόντα ένα]

৭১

[εβδομήντα ένα]

৭১

[εβδομήντα ένα]

৭১

[εβδομήντα ένα]

৮৮

[ογδόντα οκτώ]

৮৮

[ογδόντα οκτώ]

৮৮

[ογδόντα οκτώ]

৯৫

[ενενήντα πέντε]

৯৫

[ενενήντα πέντε]

৯৫

[ενενήντα πέντε]

-
৮১
[একাশি]
[ēkāśi]
[ογδόντα ένα]
[ogdónta éna]
-
৭১
[একাত্তর]
[ēkāttara]
[εβδομήντα ένα]
[ebdomḗnta éna]
-
৮৮
[অষ্টাশি]
[aṣṭāśi]
[ογδόντα οκτώ]
[ogdónta oktṓ]
-
৯৫
[পঁচানব্বই]
[pam̐cānabba'i]
[ενενήντα πέντε]
[enenḗnta pénte]