0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [setanta]

73

[εβδομήντα τρία]

73

[εβδομήντα τρία]

73

[εβδομήντα τρία]

70

[εβδομήντα]

70

[εβδομήντα]

70

[εβδομήντα]

35

[τριάντα πέντε]

35

[τριάντα πέντε]

35

[τριάντα πέντε]

48

[σαράντα οκτώ]

48

[σαράντα οκτώ]

48

[σαράντα οκτώ]

-
73
[setanta-tres]
[εβδομήντα τρία]
[ebdomḗnta tría]
-
70
[setanta]
[εβδομήντα]
[ebdomḗnta]
-
35
[trenta-cinc]
[τριάντα πέντε]
[triánta pénte]
-
48
[quaranta-vuit]
[σαράντα οκτώ]
[saránta oktṓ]