0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [čtyři]

4

[τέσσερα]

4

[τέσσερα]

4

[τέσσερα]

27

[είκοσι επτά]

27

[είκοσι επτά]

27

[είκοσι επτά]

99

[ενενήντα εννέα]

99

[ενενήντα εννέα]

99

[ενενήντα εννέα]

14

[δεκατέσσερα]

14

[δεκατέσσερα]

14

[δεκατέσσερα]

-
4
[čtyři]
[τέσσερα]
[téssera]
-
27
[dvacet sedm]
[είκοσι επτά]
[eíkosi eptá]
-
99
[devadesát devět]
[ενενήντα εννέα]
[enenḗnta ennéa]
-
14
[čtrnáct]
[δεκατέσσερα]
[dekatéssera]