0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [třináct]

72

[εβδομήντα δύο]

72

[εβδομήντα δύο]

72

[εβδομήντα δύο]

32

[τριάντα δύο]

32

[τριάντα δύο]

32

[τριάντα δύο]

13

[δεκατρία]

13

[δεκατρία]

13

[δεκατρία]

84

[ογδόντα τέσσερα]

84

[ογδόντα τέσσερα]

84

[ογδόντα τέσσερα]

-
72
[sedmdesát dva]
[εβδομήντα δύο]
[ebdomḗnta dýo]
-
32
[třicet dva]
[τριάντα δύο]
[triánta dýo]
-
13
[třináct]
[δεκατρία]
[dekatría]
-
84
[osmdesát čtyři]
[ογδόντα τέσσερα]
[ogdónta téssera]