0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [seventeen]

11

[έντεκα]

11

[έντεκα]

11

[έντεκα]

95

[ενενήντα πέντε]

95

[ενενήντα πέντε]

95

[ενενήντα πέντε]

81

[ογδόντα ένα]

81

[ογδόντα ένα]

81

[ογδόντα ένα]

17

[δεκαεπτά]

17

[δεκαεπτά]

17

[δεκαεπτά]

-
11
[eleven]
[έντεκα]
[énteka]
-
95
[ninety-five]
[ενενήντα πέντε]
[enenḗnta pénte]
-
81
[eighty-one]
[ογδόντα ένα]
[ogdónta éna]
-
17
[seventeen]
[δεκαεπτά]
[dekaeptá]