0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [cuatro]

70

[εβδομήντα]

70

[εβδομήντα]

70

[εβδομήντα]

4

[τέσσερα]

4

[τέσσερα]

4

[τέσσερα]

34

[τριάντα τέσσερα]

34

[τριάντα τέσσερα]

34

[τριάντα τέσσερα]

39

[τριάντα εννέα]

39

[τριάντα εννέα]

39

[τριάντα εννέα]

-
70
[setenta]
[εβδομήντα]
[ebdomḗnta]
-
4
[cuatro]
[τέσσερα]
[téssera]
-
34
[treinta y cuatro]
[τριάντα τέσσερα]
[triánta téssera]
-
39
[treinta y nueve]
[τριάντα εννέα]
[triánta ennéa]