0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [viiskümmend seitse]

43

[σαράντα τρία]

43

[σαράντα τρία]

43

[σαράντα τρία]

23

[είκοσι τρία]

23

[είκοσι τρία]

23

[είκοσι τρία]

57

[πενήντα επτά]

57

[πενήντα επτά]

57

[πενήντα επτά]

17

[δεκαεπτά]

17

[δεκαεπτά]

17

[δεκαεπτά]

-
43
[nelikümmend kolm]
[σαράντα τρία]
[saránta tría]
-
23
[kakskümmend kolm]
[είκοσι τρία]
[eíkosi tría]
-
57
[viiskümmend seitse]
[πενήντα επτά]
[penḗnta eptá]
-
17
[seitseteist]
[δεκαεπτά]
[dekaeptá]