0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [هشتاد و هفت]‬ [hashtâd-o-haft]

‫79

[εβδομήντα εννέα]

‫79

[εβδομήντα εννέα]

‫79

[εβδομήντα εννέα]

‫87

[ογδόντα επτά]

‫87

[ογδόντα επτά]

‫87

[ογδόντα επτά]

‫16

[δεκαέξι]

‫16

[δεκαέξι]

‫16

[δεκαέξι]

‫38

[τριάντα οκτώ]

‫38

[τριάντα οκτώ]

‫38

[τριάντα οκτώ]

-
‫79
[هفتاد و نه]‬
[haftâd-o-noh]
[εβδομήντα εννέα]
[ebdomḗnta ennéa]
-
‫87
[هشتاد و هفت]‬
[hashtâd-o-haft]
[ογδόντα επτά]
[ogdónta eptá]
-
‫16
[شانزده]‬
[shânz-dah]
[δεκαέξι]
[dekaéxi]
-
‫38
[سی و هشت]‬
[see-o-hasht]
[τριάντα οκτώ]
[triánta oktṓ]