0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [kahdeksankymmentäyksi]

95

[ενενήντα πέντε]

95

[ενενήντα πέντε]

95

[ενενήντα πέντε]

30

[τριάντα]

30

[τριάντα]

30

[τριάντα]

41

[σαράντα ένα]

41

[σαράντα ένα]

41

[σαράντα ένα]

81

[ογδόντα ένα]

81

[ογδόντα ένα]

81

[ογδόντα ένα]

-
95
[yhdeksänkymmentäviisi]
[ενενήντα πέντε]
[enenḗnta pénte]
-
30
[kolmekymmentä]
[τριάντα]
[triánta]
-
41
[neljäkymmentäyksi]
[σαράντα ένα]
[saránta éna]
-
81
[kahdeksankymmentäyksi]
[ογδόντα ένα]
[ogdónta éna]