0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [छियालीस] [chhiyaalees]

६४

[εξήντα τέσσερα]

६४

[εξήντα τέσσερα]

६४

[εξήντα τέσσερα]

१००

[εκατό]

१००

[εκατό]

१००

[εκατό]

४६

[σαράντα έξι]

४६

[σαράντα έξι]

४६

[σαράντα έξι]

२०

[είκοσι]

२०

[είκοσι]

२०

[είκοσι]

-
६४
[चौसठ]
[chausath]
[εξήντα τέσσερα]
[exḗnta téssera]
-
१००
[एक सौ]
[ek sau]
[εκατό]
[ekató]
-
४६
[छियालीस]
[chhiyaalees]
[σαράντα έξι]
[saránta éxi]
-
२०
[बीस]
[bees]
[είκοσι]
[eíkosi]