0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [hatvanhat]

89

[ογδόντα εννέα]

89

[ογδόντα εννέα]

89

[ογδόντα εννέα]

33

[τριάντα τρία]

33

[τριάντα τρία]

33

[τριάντα τρία]

23

[είκοσι τρία]

23

[είκοσι τρία]

23

[είκοσι τρία]

66

[εξήντα έξι]

66

[εξήντα έξι]

66

[εξήντα έξι]

-
89
[nyolvankilenc]
[ογδόντα εννέα]
[ogdónta ennéa]
-
33
[harminchárom]
[τριάντα τρία]
[triánta tría]
-
23
[huszonhárom]
[είκοσι τρία]
[eíkosi tría]
-
66
[hatvanhat]
[εξήντα έξι]
[exḗnta éxi]