0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [sessantaquattro]

64

[εξήντα τέσσερα]

64

[εξήντα τέσσερα]

64

[εξήντα τέσσερα]

31

[τριάντα ένα]

31

[τριάντα ένα]

31

[τριάντα ένα]

50

[πενήντα]

50

[πενήντα]

50

[πενήντα]

65

[εξήντα πέντε]

65

[εξήντα πέντε]

65

[εξήντα πέντε]

-
64
[sessantaquattro]
[εξήντα τέσσερα]
[exḗnta téssera]
-
31
[trentuno]
[τριάντα ένα]
[triánta éna]
-
50
[cinquanta]
[πενήντα]
[penḗnta]
-
65
[sessantacinque]
[εξήντα πέντε]
[exḗnta pénte]