0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [六十九] [Rokujūkyū]

58

[πενήντα οκτώ]

58

[πενήντα οκτώ]

58

[πενήντα οκτώ]

78

[εβδομήντα οκτώ]

78

[εβδομήντα οκτώ]

78

[εβδομήντα οκτώ]

70

[εβδομήντα]

70

[εβδομήντα]

70

[εβδομήντα]

69

[εξήντα εννέα]

69

[εξήντα εννέα]

69

[εξήντα εννέα]

-
58
[五十八]
[Isoya]
[πενήντα οκτώ]
[penḗnta oktṓ]
-
78
[七十八]
[Nanajūhachi]
[εβδομήντα οκτώ]
[ebdomḗnta oktṓ]
-
70
[七十]
[Shichijū]
[εβδομήντα]
[ebdomḗnta]
-
69
[六十九]
[Rokujūkyū]
[εξήντα εννέα]
[exḗnta ennéa]