0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [ოცდათხუთმეტი] [otsdatkhutmet'i]

35

[τριάντα πέντε]

35

[τριάντα πέντε]

35

[τριάντα πέντε]

24

[είκοσι τέσσερα]

24

[είκοσι τέσσερα]

24

[είκοσι τέσσερα]

59

[πενήντα εννέα]

59

[πενήντα εννέα]

59

[πενήντα εννέα]

66

[εξήντα έξι]

66

[εξήντα έξι]

66

[εξήντα έξι]

-
35
[ოცდათხუთმეტი]
[otsdatkhutmet'i]
[τριάντα πέντε]
[triánta pénte]
-
24
[ოცდაოთხი]
[otsdaotkhi]
[είκοσι τέσσερα]
[eíkosi téssera]
-
59
[ორმოცდაცხრამეტი]
[ormotsdatskhramet'i]
[πενήντα εννέα]
[penḗnta ennéa]
-
66
[სამოცდაექვსი]
[samotsdaekvsi]
[εξήντα έξι]
[exḗnta éxi]