0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [тоқсан екі] [toqsan eki]

98

[ενενήντα οκτώ]

98

[ενενήντα οκτώ]

98

[ενενήντα οκτώ]

92

[ενενήντα δύο]

92

[ενενήντα δύο]

92

[ενενήντα δύο]

30

[τριάντα]

30

[τριάντα]

30

[τριάντα]

81

[ογδόντα ένα]

81

[ογδόντα ένα]

81

[ογδόντα ένα]

-
98
[тоқсан сегіз]
[toqsan segiz]
[ενενήντα οκτώ]
[enenḗnta oktṓ]
-
92
[тоқсан екі]
[toqsan eki]
[ενενήντα δύο]
[enenḗnta dýo]
-
30
[отыз]
[otız]
[τριάντα]
[triánta]
-
81
[сексен бір]
[seksen bir]
[ογδόντα ένα]
[ogdónta éna]