0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು] [Nalavattombattu]

೮೧

[ογδόντα ένα]

೮೧

[ογδόντα ένα]

೮೧

[ογδόντα ένα]

೯೮

[ενενήντα οκτώ]

೯೮

[ενενήντα οκτώ]

೯೮

[ενενήντα οκτώ]

[επτά]

[επτά]

[επτά]

೪೯

[σαράντα εννέα]

೪೯

[σαράντα εννέα]

೪೯

[σαράντα εννέα]

-
೮೧
[ಎಂಬತ್ತೊಂದು]
[Embattondu]
[ογδόντα ένα]
[ogdónta éna]
-
೯೮
[ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]
[Tombatteṇṭu]
[ενενήντα οκτώ]
[enenḗnta oktṓ]
-

[ಏಳು]
[Ēḷu]
[επτά]
[eptá]
-
೪೯
[ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Nalavattombattu]
[σαράντα εννέα]
[saránta ennéa]