0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [예순일곱] [yesun-ilgob]

20

[είκοσι]

20

[είκοσι]

20

[είκοσι]

86

[ογδόντα έξι]

86

[ογδόντα έξι]

86

[ογδόντα έξι]

67

[εξήντα επτά]

67

[εξήντα επτά]

67

[εξήντα επτά]

100

[εκατό]

100

[εκατό]

100

[εκατό]

-
20
[스물]
[seumul]
[είκοσι]
[eíkosi]
-
86
[여든여섯]
[yeodeun-yeoseos]
[ογδόντα έξι]
[ogdónta éxi]
-
67
[예순일곱]
[yesun-ilgob]
[εξήντα επτά]
[exḗnta eptá]
-
100
[백]
[baeg]
[εκατό]
[ekató]