0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [trisdešimt septyni]

37

[τριάντα επτά]

37

[τριάντα επτά]

37

[τριάντα επτά]

82

[ογδόντα δύο]

82

[ογδόντα δύο]

82

[ογδόντα δύο]

50

[πενήντα]

50

[πενήντα]

50

[πενήντα]

30

[τριάντα]

30

[τριάντα]

30

[τριάντα]

-
37
[trisdešimt septyni]
[τριάντα επτά]
[triánta eptá]
-
82
[aštuoniasdešimt du]
[ογδόντα δύο]
[ogdónta dýo]
-
50
[penkiasdešimt]
[πενήντα]
[penḗnta]
-
30
[trisdešimt]
[τριάντα]
[triánta]