0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [septyniasdešimt penki]

75

[εβδομήντα πέντε]

75

[εβδομήντα πέντε]

75

[εβδομήντα πέντε]

79

[εβδομήντα εννέα]

79

[εβδομήντα εννέα]

79

[εβδομήντα εννέα]

65

[εξήντα πέντε]

65

[εξήντα πέντε]

65

[εξήντα πέντε]

59

[πενήντα εννέα]

59

[πενήντα εννέα]

59

[πενήντα εννέα]

-
75
[septyniasdešimt penki]
[εβδομήντα πέντε]
[ebdomḗnta pénte]
-
79
[septyniasdešimt devyni]
[εβδομήντα εννέα]
[ebdomḗnta ennéa]
-
65
[šešiasdešimt penki]
[εξήντα πέντε]
[exḗnta pénte]
-
59
[penkiasdešimt devyni]
[πενήντα εννέα]
[penḗnta ennéa]