0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [divdesmit viens]

32

[τριάντα δύο]

32

[τριάντα δύο]

32

[τριάντα δύο]

13

[δεκατρία]

13

[δεκατρία]

13

[δεκατρία]

21

[είκοσι ένα]

21

[είκοσι ένα]

21

[είκοσι ένα]

5

[πέντε]

5

[πέντε]

5

[πέντε]

-
32
[trīsdesmit divi]
[τριάντα δύο]
[triánta dýo]
-
13
[trīspadsmit]
[δεκατρία]
[dekatría]
-
21
[divdesmit viens]
[είκοσι ένα]
[eíkosi éna]
-
5
[pieci]
[πέντε]
[pénte]