0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [आठ] [āṭha]

[οκτώ]

[οκτώ]

[οκτώ]

११

[έντεκα]

११

[έντεκα]

११

[έντεκα]

९३

[ενενήντα τρία]

९३

[ενενήντα τρία]

९३

[ενενήντα τρία]

२४

[είκοσι τέσσερα]

२४

[είκοσι τέσσερα]

२४

[είκοσι τέσσερα]

-

[आठ]
[āṭha]
[οκτώ]
[oktṓ]
-
११
[अकरा]
[Akarā]
[έντεκα]
[énteka]
-
९३
[त्र्याण्णव]
[Tryāṇṇava]
[ενενήντα τρία]
[enenḗnta tría]
-
२४
[चोवीस]
[Cōvīsa]
[είκοσι τέσσερα]
[eíkosi téssera]