0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [achtenzestig]

22

[είκοσι δύο]

22

[είκοσι δύο]

22

[είκοσι δύο]

68

[εξήντα οκτώ]

68

[εξήντα οκτώ]

68

[εξήντα οκτώ]

85

[ογδόντα πέντε]

85

[ογδόντα πέντε]

85

[ογδόντα πέντε]

17

[δεκαεπτά]

17

[δεκαεπτά]

17

[δεκαεπτά]

-
22
[tweeëntwintig]
[είκοσι δύο]
[eíkosi dýo]
-
68
[achtenzestig]
[εξήντα οκτώ]
[exḗnta oktṓ]
-
85
[vijfentachtig]
[ογδόντα πέντε]
[ogdónta pénte]
-
17
[zeventien]
[δεκαεπτά]
[dekaeptá]