0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [dertig]

43

[σαράντα τρία]

43

[σαράντα τρία]

43

[σαράντα τρία]

16

[δεκαέξι]

16

[δεκαέξι]

16

[δεκαέξι]

30

[τριάντα]

30

[τριάντα]

30

[τριάντα]

11

[έντεκα]

11

[έντεκα]

11

[έντεκα]

-
43
[drieënveertig]
[σαράντα τρία]
[saránta tría]
-
16
[zestien]
[δεκαέξι]
[dekaéxi]
-
30
[dertig]
[τριάντα]
[triánta]
-
11
[elf]
[έντεκα]
[énteka]