0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [dziewięćdziesiąt siedem]

93

[ενενήντα τρία]

93

[ενενήντα τρία]

93

[ενενήντα τρία]

97

[ενενήντα επτά]

97

[ενενήντα επτά]

97

[ενενήντα επτά]

83

[ογδόντα τρία]

83

[ογδόντα τρία]

83

[ογδόντα τρία]

65

[εξήντα πέντε]

65

[εξήντα πέντε]

65

[εξήντα πέντε]

-
93
[dziewięćdziesiąt trzy]
[ενενήντα τρία]
[enenḗnta tría]
-
97
[dziewięćdziesiąt siedem]
[ενενήντα επτά]
[enenḗnta eptá]
-
83
[osiemdziesiąt trzy]
[ογδόντα τρία]
[ogdónta tría]
-
65
[sześćdziesiąt pięć]
[εξήντα πέντε]
[exḗnta pénte]