0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [trinta e sete]

16

[δεκαέξι]

16

[δεκαέξι]

16

[δεκαέξι]

37

[τριάντα επτά]

37

[τριάντα επτά]

37

[τριάντα επτά]

25

[είκοσι πέντε]

25

[είκοσι πέντε]

25

[είκοσι πέντε]

79

[εβδομήντα εννέα]

79

[εβδομήντα εννέα]

79

[εβδομήντα εννέα]

-
16
[dezasseis ]
[δεκαέξι]
[dekaéxi]
-
37
[trinta e sete]
[τριάντα επτά]
[triánta eptá]
-
25
[vinte e cinco]
[είκοσι πέντε]
[eíkosi pénte]
-
79
[setenta e nove]
[εβδομήντα εννέα]
[ebdomḗnta ennéa]