0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [vinte e um]

52

[πενήντα δύο]

52

[πενήντα δύο]

52

[πενήντα δύο]

64

[εξήντα τέσσερα]

64

[εξήντα τέσσερα]

64

[εξήντα τέσσερα]

21

[είκοσι ένα]

21

[είκοσι ένα]

21

[είκοσι ένα]

49

[σαράντα εννέα]

49

[σαράντα εννέα]

49

[σαράντα εννέα]

-
52
[cinquenta e dois]
[πενήντα δύο]
[penḗnta dýo]
-
64
[sessenta e quatro]
[εξήντα τέσσερα]
[exḗnta téssera]
-
21
[vinte e um]
[είκοσι ένα]
[eíkosi éna]
-
49
[quarenta e nove]
[σαράντα εννέα]
[saránta ennéa]