0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [двадцать два] [dvadtsatʹ dva]

22

[είκοσι δύο]

22

[είκοσι δύο]

22

[είκοσι δύο]

44

[σαράντα τέσσερα]

44

[σαράντα τέσσερα]

44

[σαράντα τέσσερα]

4

[τέσσερα]

4

[τέσσερα]

4

[τέσσερα]

94

[ενενήντα τέσσερα]

94

[ενενήντα τέσσερα]

94

[ενενήντα τέσσερα]

-
22
[двадцать два]
[dvadtsatʹ dva]
[είκοσι δύο]
[eíkosi dýo]
-
44
[сорок четыре]
[sorok chetyre]
[σαράντα τέσσερα]
[saránta téssera]
-
4
[четыре]
[chetyre]
[τέσσερα]
[téssera]
-
94
[девяносто четыре]
[devyanosto chetyre]
[ενενήντα τέσσερα]
[enenḗnta téssera]