0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [deväťdesiatdva]

42

[σαράντα δύο]

42

[σαράντα δύο]

42

[σαράντα δύο]

54

[πενήντα τέσσερα]

54

[πενήντα τέσσερα]

54

[πενήντα τέσσερα]

49

[σαράντα εννέα]

49

[σαράντα εννέα]

49

[σαράντα εννέα]

92

[ενενήντα δύο]

92

[ενενήντα δύο]

92

[ενενήντα δύο]

-
42
[štyridsaťdva]
[σαράντα δύο]
[saránta dýo]
-
54
[päťdesiatštyri]
[πενήντα τέσσερα]
[penḗnta téssera]
-
49
[štyridsaťdeväť]
[σαράντα εννέα]
[saránta ennéa]
-
92
[deväťdesiatdva]
[ενενήντα δύο]
[enenḗnta dýo]