0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [dvanajst]

80

[ογδόντα]

80

[ογδόντα]

80

[ογδόντα]

35

[τριάντα πέντε]

35

[τριάντα πέντε]

35

[τριάντα πέντε]

73

[εβδομήντα τρία]

73

[εβδομήντα τρία]

73

[εβδομήντα τρία]

12

[δώδεκα]

12

[δώδεκα]

12

[δώδεκα]

-
80
[osemdeset]
[ογδόντα]
[ogdónta]
-
35
[petintrideset]
[τριάντα πέντε]
[triánta pénte]
-
73
[triinsedemdeset]
[εβδομήντα τρία]
[ebdomḗnta tría]
-
12
[dvanajst]
[δώδεκα]
[dṓdeka]