0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [pesёmbёdhjetё]

43

[σαράντα τρία]

43

[σαράντα τρία]

43

[σαράντα τρία]

94

[ενενήντα τέσσερα]

94

[ενενήντα τέσσερα]

94

[ενενήντα τέσσερα]

25

[είκοσι πέντε]

25

[είκοσι πέντε]

25

[είκοσι πέντε]

15

[δεκαπέντε]

15

[δεκαπέντε]

15

[δεκαπέντε]

-
43
[dyzetёetre]
[σαράντα τρία]
[saránta tría]
-
94
[nёntёdhjetёekatёr]
[ενενήντα τέσσερα]
[enenḗnta téssera]
-
25
[njёzetepesё]
[είκοσι πέντε]
[eíkosi pénte]
-
15
[pesёmbёdhjetё]
[δεκαπέντε]
[dekapénte]