0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [четрдесет и осам] [četrdeset i osam]

48

[σαράντα οκτώ]

48

[σαράντα οκτώ]

48

[σαράντα οκτώ]

83

[ογδόντα τρία]

83

[ογδόντα τρία]

83

[ογδόντα τρία]

79

[εβδομήντα εννέα]

79

[εβδομήντα εννέα]

79

[εβδομήντα εννέα]

43

[σαράντα τρία]

43

[σαράντα τρία]

43

[σαράντα τρία]

-
48
[четрдесет и осам]
[četrdeset i osam]
[σαράντα οκτώ]
[saránta oktṓ]
-
83
[осамдесет и три]
[osamdeset i tri]
[ογδόντα τρία]
[ogdónta tría]
-
79
[седамдесет и девет]
[sedamdeset i devet]
[εβδομήντα εννέα]
[ebdomḗnta ennéa]
-
43
[четрдесет и три]
[četrdeset i tri]
[σαράντα τρία]
[saránta tría]