0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [எழுபத்து எட்டு] [Eḻupattu eṭṭu]

32

[τριάντα δύο]

32

[τριάντα δύο]

32

[τριάντα δύο]

50

[πενήντα]

50

[πενήντα]

50

[πενήντα]

57

[πενήντα επτά]

57

[πενήντα επτά]

57

[πενήντα επτά]

78

[εβδομήντα οκτώ]

78

[εβδομήντα οκτώ]

78

[εβδομήντα οκτώ]

-
32
[முப்பத்தி இரண்டு]
[Muppatti iraṇṭu]
[τριάντα δύο]
[triánta dýo]
-
50
[ஐம்பது]
[aimpatu]
[πενήντα]
[penḗnta]
-
57
[ஐம்பத்தி ஏழு]
[Aimpatti ēḻu]
[πενήντα επτά]
[penḗnta eptá]
-
78
[எழுபத்து எட்டு]
[Eḻupattu eṭṭu]
[εβδομήντα οκτώ]
[ebdomḗnta oktṓ]