0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [on dokuz]

6

[έξι]

6

[έξι]

6

[έξι]

85

[ογδόντα πέντε]

85

[ογδόντα πέντε]

85

[ογδόντα πέντε]

29

[είκοσι εννέα]

29

[είκοσι εννέα]

29

[είκοσι εννέα]

19

[δεκαεννέα]

19

[δεκαεννέα]

19

[δεκαεννέα]

-
6
[altı]
[έξι]
[éxi]
-
85
[seksen beş]
[ογδόντα πέντε]
[ogdónta pénte]
-
29
[yirmi dokuz]
[είκοσι εννέα]
[eíkosi ennéa]
-
19
[on dokuz]
[δεκαεννέα]
[dekaennéa]