0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [вісімдесят два] [visimdesyat dva]

69

[εξήντα εννέα]

69

[εξήντα εννέα]

69

[εξήντα εννέα]

5

[πέντε]

5

[πέντε]

5

[πέντε]

82

[ογδόντα δύο]

82

[ογδόντα δύο]

82

[ογδόντα δύο]

63

[εξήντα τρία]

63

[εξήντα τρία]

63

[εξήντα τρία]

-
69
[шістдесят дев’ять]
[shistdesyat devʺyatʹ]
[εξήντα εννέα]
[exḗnta ennéa]
-
5
[п’ять]
[pʺyatʹ]
[πέντε]
[pénte]
-
82
[вісімдесят два]
[visimdesyat dva]
[ογδόντα δύο]
[ogdónta dýo]
-
63
[шістдесят три]
[shistdesyat try]
[εξήντα τρία]
[exḗnta tría]