0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [سینتالیس]‬

‫64

[εξήντα τέσσερα]

‫64

[εξήντα τέσσερα]

‫64

[εξήντα τέσσερα]

‫47

[σαράντα επτά]

‫47

[σαράντα επτά]

‫47

[σαράντα επτά]

‫81

[ογδόντα ένα]

‫81

[ογδόντα ένα]

‫81

[ογδόντα ένα]

‫88

[ογδόντα οκτώ]

‫88

[ογδόντα οκτώ]

‫88

[ογδόντα οκτώ]

-
‫64
[چونسٹھ]‬
[εξήντα τέσσερα]
[exḗnta téssera]
-
‫47
[سینتالیس]‬
[σαράντα επτά]
[saránta eptá]
-
‫81
[اکیاسی]‬
[ογδόντα ένα]
[ogdónta éna]
-
‫88
[اٹھاسی]‬
[ογδόντα οκτώ]
[ogdónta oktṓ]