0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [Bốn mươi hai]

55

[πενήντα πέντε]

55

[πενήντα πέντε]

55

[πενήντα πέντε]

89

[ογδόντα εννέα]

89

[ογδόντα εννέα]

89

[ογδόντα εννέα]

42

[σαράντα δύο]

42

[σαράντα δύο]

42

[σαράντα δύο]

66

[εξήντα έξι]

66

[εξήντα έξι]

66

[εξήντα έξι]

-
55
[Năm mươi lăm]
[πενήντα πέντε]
[penḗnta pénte]
-
89
[Tám mươi chín]
[ογδόντα εννέα]
[ogdónta ennéa]
-
42
[Bốn mươi hai]
[σαράντα δύο]
[saránta dýo]
-
66
[Sáu mươi sáu]
[εξήντα έξι]
[exḗnta éxi]