0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [二十八] [Èrshíbā]

37[三十七]

[τριάντα επτά]

37[三十七]

[τριάντα επτά]

37[三十七]

[τριάντα επτά]

28[二十八]

[είκοσι οκτώ]

28[二十八]

[είκοσι οκτώ]

28[二十八]

[είκοσι οκτώ]

85[八十五]

[ογδόντα πέντε]

85[八十五]

[ογδόντα πέντε]

85[八十五]

[ογδόντα πέντε]

32[三十二]

[τριάντα δύο]

32[三十二]

[τριάντα δύο]

32[三十二]

[τριάντα δύο]

-
37[三十七]
[三十七]
[Sānshíqī]
[τριάντα επτά]
[triánta eptá]
-
28[二十八]
[二十八]
[Èrshíbā]
[είκοσι οκτώ]
[eíkosi oktṓ]
-
85[八十五]
[八十五]
[Bāshíwǔ]
[ογδόντα πέντε]
[ogdónta pénte]
-
32[三十二]
[三十二]
[Sānshí'èr]
[τριάντα δύο]
[triánta dýo]