0

0

Reading test. Click the number: [осумдесет и шест] [osoomdyesyet i shyest]

39

[thirty-nine]

39

[thirty-nine]

39

[thirty-nine]

62

[sixty-two]

62

[sixty-two]

62

[sixty-two]

86

[eighty-six]

86

[eighty-six]

86

[eighty-six]

17

[seventeen]

17

[seventeen]

17

[seventeen]

-
39
[триесет и девет]
[triyesyet i dyevyet]
[thirty-nine]
-
62
[шеесет и два]
[shyeyesyet i dva]
[sixty-two]
-
86
[осумдесет и шест]
[osoomdyesyet i shyest]
[eighty-six]
-
17
[седумнаесет]
[syedoomnayesyet]
[seventeen]