0

0

Reading test. Click the number: [осамдесет и девет] [osamdeset i devet]

89

[eighty-nine]

89

[eighty-nine]

89

[eighty-nine]

91

[ninety-one]

91

[ninety-one]

91

[ninety-one]

41

[forty-one]

41

[forty-one]

41

[forty-one]

44

[forty-four]

44

[forty-four]

44

[forty-four]

-
89
[осамдесет и девет]
[osamdeset i devet]
[eighty-nine]
-
91
[деведесет и један]
[devedeset i jedan]
[ninety-one]
-
41
[четрдесет и један]
[četrdeset i jedan]
[forty-one]
-
44
[четрдесет и четири]
[četrdeset i četiri]
[forty-four]