0

0

Reading test. Click the number: [ኣርባዕተ] [ariba‘ite]

4

[four]

4

[four]

4

[four]

32

[thirty-two]

32

[thirty-two]

32

[thirty-two]

96

[ninety-six]

96

[ninety-six]

96

[ninety-six]

7

[seven]

7

[seven]

7

[seven]

-
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
[four]
-
32
[ሳላሳንክልተን]
[salasanikiliteni]
[thirty-two]
-
96
[ተስዓንሽዱሽተን]
[tesi‘anishidushiteni]
[ninety-six]
-
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
[seven]